Gastrointestinal sistem hastal?klar?: nedenleri, belirtileri, tedavisi

  • Ключевые слова: Gastrointestinal sistem hastal?klar?: nedenleri, belirtileri, tedavisi
  • Description: Gastrointestinal sistem hastal?klar?: nedenleri, belirtileri, tedavisi
  • Информация о сервере: HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.6.2 Date: Sat, 08 Dec 2018 04:05:09 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.4.45
  • Время отклика (sec): 0.0395601
  • Контент: Gastrointestinal sistem hastal?klar? Gastrointestinal sistem, insan v?cudunun normal varolu?unun ve geli?iminin sa?lanmas? i?levlerini yerine getirir. Gastrointestinal sistem hastal?klar? nadir ve yayg?n olarak s?n?fland?r?l?r. Gastrointestinal sistemin en s?k g?r?len hastal?klar? grubu ?unlard?r: mide ek?imesi; gastrit; mide ?lseri; ba??rsak ?lseri. Gastrointestinal sistemdeki enfeksiyonlar, etiyolojisine ve klini?ine ba?l? olarak farkl? ?ekilde s?n?fland?r?lmaktad?r. Viral ve bakteriyel do?a enfeksiyonlar? vard?r. Gastrointestinal problemlerin belirtileri ve semptomlar? Gastrointestinal sistem hastal?klar?n?n belirtileri ?unlard?r: yemek yemeyi reddetmek; mide bulant?s? hissi; kanl? ak?nt?; v?cutta a??rl???n g?r?n?m?. Bu t?r hastal?klar?n belirtilerinin ?o?u, insan v?cudunun di?er i? organlar?n?n ve sistemlerinin ?ok say?da rahats?zl??? ile ?ak??maktad?r. Bilmek ?nemlidir Antiparaziter ?ay hakk?nda her ?ey Intoxic hakk?nda her ?ey Genel bak?? ila? Helmifag Antitoxin hakk?nda her ?ey Bactefort hakk?nda ger?ek Toxorbin hakk?nda her ?ey Gelmifort ?ncelemesi ?? organlar apandis Kar?n bo?lu?u ba??rsaklar mide pankreas safra kesesi yemek borusu dalak karaci?er 12 parmak ba??rsa?? Kal?n ba??rsak rektum k?rba??rsak Sigmoid kolon g?bek hastal?k pankreatit apandisit Kar?n a?r?s? kanser kurt kab?zl?k ?lser kolit Bulant? ve kusma gastrit kolesistit kolanjit ishal Nefes kokusu dysbacteriosis iltihap ta?lar diskinezi gastroduodenit polipler mide ek?imesi p?sk?rtme t?m?rler adneksit gastroenterit Ba??rsak gribi divertik?l Tan? y?ntemleri ultrason MRG analizleri Pop?ler makaleler © 2014-2018, gastrointestinal sistem hastal?klar?n?n internet dergisi. Site sadece bilgilendirme ama?l?d?r. Kendi kendine ila? verme. Hastal?k belirtileriniz varsa, doktorunuza ba?vurun. Site hakk?nda geribesleme rehber ??erik Site Kurallar? Testi ge?mek